Kodėl matematikoje nežinomąjį žymi „x“?


Prisiminkime, kad algebra (ne tik pats žodis, bet ir pats mokslas) atėjo iš arabų. Kai arabų tekstai 11 a. pasiekė Ispaniją, Europa panoro turėti juos išverstus. Tačiau bandymai nebuvo lengvi – problemas kėlė arabų kalbos garsų perteikimas Europos kalbų garsais, o taip pat trūko ženklų tų garsų atvaizdavimui. Arabiškas žodis, išreiškiantis „nežinomojo“ sąvoką, turėjo arabų kalbos raidę „šyn“. Tačiau ispanų kalboje nebuvo „š“ garso. Todėl buvo „pasiskolinta“ graikų kalbos raidė <I>chi</I> (c, atitinkanti garsą „ka“), kurią vėliau pakeitė lotynų X.
Ir tekstai, išversti į lotynų, tapo mūsų matematikos pagrindu.

Kategorija: Matematika visiems
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki