Revision [596]

Last edited on 2015-09-24 20:07:10 by WikiAdmin
Additions:
Prisiminkime, kad algebra (ne tik pats žodis, bet ir pats mokslas) atėjo iš arabų. Kai arabų tekstai 11 a. pasiekė Ispaniją, Europa panoro turėti juos išverstus. Tačiau bandymai nebuvo lengvi – problemas kėlė arabų kalbos garsų perteikimas Europos kalbų garsais, o taip pat trūko ženklų tų garsų atvaizdavimui. Arabiškas žodis, išreiškiantis „nežinomojo“ sąvoką, turėjo arabų kalbos raidę „šyn“. Tačiau ispanų kalboje nebuvo **„š“** garso. Todėl buvo „pasiskolinta“ graikų kalbos raidė <I>chi</I> (""<SPAN style='font-family:Symbol'>c</SPAN>"", atitinkanti garsą „ka“), kurią vėliau pakeitė lotynų //X//.
Deletions:
Prisiminkime, kad algebra (ne tik pats žodis, bet ir pats mokslas) atėjo iš arabų. Kai arabų tekstai 11 a. pasiekė Ispaniją, Europa panoro turėti juos išverstus. Tačiau bandymai nebuvo lengvi – problemas kėlė arabų kalbos garsų perteikimas Europos kalbų garsais, o taip pat trūko ženklų tų garsų atvaizdavimui. Arabiškas žodis, išreiškiantis „nežinomojo“ sąvoką turėjo arabų kalbos raidę „šyn“. Tačiau isanų kalboje nebuvo **„š“** garso. Todėl buvo „pasiskolinta“ graikų kalbos raidė <I>chi</I> (""<SPAN style='font-family:Symbol'>c</SPAN>"", atitinkanti garsą „ka“), kurią vėliau pakeitė lotynų //X//.


Revision [595]

Edited on 2015-09-24 20:06:37 by WikiAdmin
Additions:
Prisiminkime, kad algebra (ne tik pats žodis, bet ir pats mokslas) atėjo iš arabų. Kai arabų tekstai 11 a. pasiekė Ispaniją, Europa panoro turėti juos išverstus. Tačiau bandymai nebuvo lengvi – problemas kėlė arabų kalbos garsų perteikimas Europos kalbų garsais, o taip pat trūko ženklų tų garsų atvaizdavimui. Arabiškas žodis, išreiškiantis „nežinomojo“ sąvoką turėjo arabų kalbos raidę „šyn“. Tačiau isanų kalboje nebuvo **„š“** garso. Todėl buvo „pasiskolinta“ graikų kalbos raidė <I>chi</I> (""<SPAN style='font-family:Symbol'>c</SPAN>"", atitinkanti garsą „ka“), kurią vėliau pakeitė lotynų //X//.
Deletions:
Prisiminime, kad algebra (ne tik pats žodis, bet ir pats mokslas) atėjo iš arabų. Kai arabų tekstai 11 a. pasiekė Ispaniją, Europa panoro turėti juos išverstus. Tačiau bandymai nebuvo lengvi – problemas kėlė arabų kalbos garsų perteikimas Europos kalbų garsais, o taip pat trūko ženklų tų garsų atvaizdavimui. Arabiškas žodis, išreiškiantis „nežinomojo“ sąvoką turėjo arabų kalbos raidę „šyn“. Tačiau isanų kalboje nebuvo **„š“** garso. Todėl buvo „pasiskolinta“ graikų kalbos raidė <I>chi</I> (""<SPAN style='font-family:Symbol'>c</SPAN>"", atitinkanti garsą „ka“), kurią vėliau pakeitė lotynų //X//.


Revision [594]

The oldest known version of this page was created on 2015-09-24 19:53:30 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki