Wiki source for xkint


Show raw source

===== Kodėl matematikoje nežinomąjį žymi „x“? =====

Prisiminkime, kad algebra (ne tik pats žodis, bet ir pats mokslas) atėjo iš arabų. Kai arabų tekstai 11 a. pasiekė Ispaniją, Europa panoro turėti juos išverstus. Tačiau bandymai nebuvo lengvi – problemas kėlė arabų kalbos garsų perteikimas Europos kalbų garsais, o taip pat trūko ženklų tų garsų atvaizdavimui. Arabiškas žodis, išreiškiantis „nežinomojo“ sąvoką, turėjo arabų kalbos raidę „šyn“. Tačiau ispanų kalboje nebuvo **„š“** garso. Todėl buvo „pasiskolinta“ graikų kalbos raidė <I>chi</I> (""<SPAN style='font-family:Symbol'>c</SPAN>"", atitinkanti garsą „ka“), kurią vėliau pakeitė lotynų //X//.
Ir tekstai, išversti į lotynų, tapo mūsų matematikos pagrindu.

Kategorija: [[Mathematics|Matematika visiems]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki